[400+] न अक्षरावरून मराठी मुलांची नावे | N Varun Mulanchi Nave

N Varun Mulanchi Nave

[400+] न अक्षरावरून मराठी मुलांची नावे | N Varun Mulanchi Nave

N varun Mulanchi Nave – न आद्याक्षरावरून मराठी मुलांची नावे – (Marathi Baby Boy Names Starting with N) न वरून मुलांची नावे व त्याचा अर्थ…

आपल्या घरात नवीन बाळाचा जन्म झाला कि आपल्यापुढे सर्वात मोठा प्रश्न उपस्थित राहतो तो म्हणजे त्या बाळासाठी छानसे, सुंदर नाव. नावांच्या बाबतीत बहुतेक लोकांच्या काही अपेक्षा असतात, ज्यात अमुक या नावापासूनच बाळाचे नाव असावे. जर आपणही याच विवंचनेत असाल तर आम्ही हा लेख तुमच्यासाठीच बनवला आहे.

न वरून सुरु होणाऱ्या काही प्रसिध्द नावात नरेंद्र मोदी, नितीश कुमार, नील नितीन मुकेश, नाना पाटेकर, निलेश साबळे, नागराज मंजुळे यांच्या नावाचा समावेश करता येईल.

आम्ही आपल्यासाठी येथे न या अक्षरापासून सुरु होणारी मुलांची नावे व त्याची भलीमोठी यादीच दिली आहे. या यादीतून आपल्याला नक्कीच साजेसे नाव शोधण्यास मदत मिळेल, अशी अपेक्षा.

N Varun Mulanchi Nave

 • निर्मित – निर्माण करणे, एखादी गोष्ट तयार करणे
 • नृपेंद्र – राजांचा राजा, इंद्राचे नाव
 • निश्चल – अतिशय शांत
 • निरंकार – कोणत्याही आकाराचा नसणारा
 • निर्मय – मूळ स्वरूपातील, शुद्ध न करता घेतलेले
 • निमित – नशिबात असणारे
 • नमित – नम्र असा
 • निराद – पाण्याचा ढग
 • निकुंज – वाढ, झाडांची वाढ
 • नभोज – आकाशात जन्म घेतलेला
 • नभ्य – शिवाचे एक नाव, शंकाराचा अंश
 • नल – पुरातन सम्राट, प्रसिद्ध राजा
 • नलेश – फुलांचा राजा
 • नंद – आनंद, कृष्णाच्या वडिलांचे नाव
 • नंदन – पुत्र, मुलगा
 • नवनीत – प्रत्येक गोष्टीत आनंद घेणारा, नवा, कायम टवटवीत
 • नाविन्य – नेहमी नवीन असणारा, नवीन
 • नीरव – शांतता, शांत
 • नुपूर – पैंजण, पायातील पैंजण
 • निखत – सुगंध
 • निकेश – केशासहित
 • निराजित – भास, भास होणारा, आभास
 • निम्रित – पांडवपुत्र सहदेवचा मुलगा, नम्र असा
 • निर्वाण – मुक्ती, एखाद्या गोष्टीतून मुक्त होणे
 • निरूपम – तुलना न करता येण्यासारखा, अतुलनात्मक
 • निष्कर्ष – निकाल, परिणाम
 • निशोक – आनंदी, उत्साही
 • नंदक – आनंद देणारा, आनंदी करणारा
 • नंदथू – आनंदी, उत्साही
 • निहीत – देवाची भेट
 • निकास – बाहेर
 • नंबी – आत्मविश्वासू
 • निर्विन – आनंद, उत्साह
 • नीरज – पाण्यापासून जन्म घेतलेला
 • नचिक – नचिकेत, आग
 • नमिताभ – विनम्र असलेला
 • निरंकार – आकार नसलेला
 • नरेश – राजांचा राजा
 • नीलमणी – एक रत्न
 • निलय – एक पक्षी
 • नकुल – एक पांडव
 • निर्मल – स्वच्छ
 • नागार्जुन – एक राजा
 • नक्षत्र – तारा
 • निरुपम – नवीन
 • निपुण – तरबेज
 • निलेश – निळ्या रंगांचा
 • नितीक – सदा योग्य न्याय करणारा
 • नदीश – सागर, समुद्र ,महासागर
 • निरंकार – कोणत्याही आकाराचा नसणारा व्यक्ती
 • निलांजन – निळ्या डोळ्यांचा व्यक्ती
 • नीलज – कमळाचे फूल ,पुष्प
 • नवकार – जैन लोकांचा महामंत्र
 • नचिकेत – जुन्या ऋषीचे नाव
 • निमित – नशिबात असणारे
 • नमित – नम्र असा व्यक्ती
 • निक्षय – निक्षून सांगणे, ठाम मत असणे
 • निमय – चैतन्य, उत्साह
 • निहीत – देवाची भेट
 • निकास – बाहेर
 • निस्सीम – अमर्याद, भक्ती असणारा व्यक्ती
 • नितीश – न्यायदेवता, न्यायाने जगणारा व्यक्ती
 • नीरज – पाण्यापासून जन्म घेतलेला माणूस
 • नचिक – नचिकेत, आग
 • नंद – कृष्णाचे पालनकर्ता
 • नंदगोपाल – श्रीकृष्णाचे वडील
 • निर्मल – स्वच्छ
 • नारद – देवर्षी
 • निबोध – ज्ञान, बोध देणारा व्यक्ती
 • निदर्शन – एखाद्याशी संलग्न असा व्यक्ती
 • निहार – धुके
 • निहाल – संतुष्ट असणारा, समाधानी व्यक्ती
 • निकेत – घर
 • नभीत – कोणालाही न घाबरणारा व्यक्ती
 • नभोज – आकाशात जन्म घेतलेला व्यक्ती
 • निरीक्ष – लोकांचे योग्य निरीक्षण करणारा व्यक्ती
 • नविस्थ – नवा, नवनीत
 • नेत्रतव – डोळ्यांप्रमाणे, डोळ्यांच्या आकाराचा
 • नीलग्रीव्ह – शिवाचे नाव, भगवान शिव
 • नृपेंद्र – राजांचा राजा, इंद्राचे एक नाव
 • नृपध – राजाचा पाय
 • न्यावन – पवित्र गोष्ट
 • निलाद्री – निलगिरीचा पर्वत
 • निर्वेद – देवाकडून मिळालेले बक्षीस, देवाकडून मिळालेली भेट
 • नंदवर्धन –
 • निरूपेश – राजांचा राजा असा
 • निलय – निळ्या डोळ्यांचा असा
 • निहंत – कधीही हार न मानणारा, न संपणारा असा
 • निवृत्ती – जगापासून अलिप्त असणारा
 • निस्सार – एखाद्या गोष्टीसाठी मनापासून झोकून देणे
 • निमय – चैतन्य, उत्साह
 • निपुण – तज्ज्ञ, एखाद्या गोष्टीमध्ये उत्कृष्ट असणारा
 • नीर – पाणी, जल
 • नहुश – शेजारीसाठी संस्कृतमधील पुरातन शब्द, शेजारी
 • नैरित – नैऋत्य दिशा, दक्षिण – पूर्वमधील भाग
 • नैषध – निषधाचा राजा
 • निरेक – उत्तम, उत्कृष्ट
 • निरीझर – पाण्याने भरलेला, वाहणारा
 • निर्झर – झुळझुळ, पाण्याने वाहणारा
 • नृप – राजा, प्रजेचा सेवक

Also Read This
[200+] य वरून मुलांची नावे | Y Varun Mulanchi Nave Marathi

न वरून मुलांची रॉयल नावे

 • नृदेव – सामान्य माणसांमधील राजा
 • नभान – सर्वांपेक्षा वेगळा, उत्कृष्ट असा
 • नाथन – देवाप्रमाणे असणारा
 • नविस्थ – नवा, नवनीत
 • नेत्रतव – डोळ्यांप्रमाणे, डोळ्यांच्या आकाराचा
 • निश्वर्थ – निःस्वार्थी, ज्याचा कशातही स्वार्थ नाही असा
 • निःस्वार्थी – स्वार्थी नसलेला
 • निघ्न – अयोध्यचा राजा, दयाळू, नम्र
 • नरसी – संत, संतात्मा
 • नेहान – आकर्षक
 • निबल – धनुष्य
 • निकुंज – वेलीचा मंडप
 • निकीत – महत्वाकांक्षा असलेला
 • निशिकांत – चंद्र
 • नागभूषण – भगवान शंकर
 • नामदेव – एक महान संत
 • निशानाथ – चंद्र
 • नागेश्वर – एक राजा, भगवान शंकर
 • निनाद – ध्वनी
 • नलीन – पाणी
 • नंदन – आनंद देणारा
 • नागराज – सर्पांचा राजा
 • निर्मित – निर्माण करणारा
 • निलज – जलचर
 • नितांत – खूप
 • नील – एक रत्न
 • नारायण – भगवान विष्णू
 • नितीश – खरा
 • नवीन – नवा
 • निरूपेश – जो राजांचा राजा आहे असा
 • निलय – निळे डोळे असणारा
 • नैतिक – सत्याच्या वाटेवर चालणारा
 • नंदन – पुत्र, मुलगा कुमार
 • नसिह – सल्लागार
 • नवल – आश्चर्य, आश्चर्यकारक असा
 • नेहांत – प्रेमाबद्दल आकर्षण वाटणारा व्यक्ती
 • नेहम्य – देवाने खास निर्माण केलेला, दिसायला सुंदर व्यक्ती
 • नंदीप – आरोग्याची देवता
 • नटवरलाल –
 • नीर – पाणी, जल
 • निरामय – अतिशय शुद्ध, शुद्धता
 • नसत्य – अत्यंत दयाळू, करूण असा
 • नाथन – देवाप्रमाणे असणारा
 • निराजित – भास, भास होणारा, आभास
 • नभास – आकाश, गगन
 • नकेश – चंद्र
 • नभिज – ब्रह्मदेवाचे एक नाव
 • नभोरूप – आभाळाप्रमाणे असणारा, आकाशाप्रमाणे
 • नमहा – आदर, मंत्र
 • नंदक – आनंद देणारा, आनंदी करणारा
 • नमिताभ – विनम्र असलेला
 • नवनाथ – नाथ संप्रदायातील नाथ
 • नीलकंठ – भगवान शंकर
 • नितांत – खूप
 • निलेश – निळ्या रंगांचा
 • निशांत – निसर्ग
 • निरुपम – उपमा नसलेला
 • नैतीक – नीतीला धरून असलेला
 • नरेन – राजा, भूपती
 • नंबी – आत्मविश्वासू व्यक्ती
 • निर्विन – आनंद, उत्साह
 • नील – निळा रंग, निळाशार
 • निशार – कोमट कपडा
 • निशिल – रात्र, रात्रीचा प्रहर
 • निष्काम – स्वतःबद्दल विचार न करणारा व्यक्ती
 • निरुपेश – राजांचा राजा
 • नाविन्य – नेहमी नवीन असणारा, नवीन
 • नवतेज – नवा प्रकाश, तेज
 • निकुंज – वाढ, झाडांची वाढ
 • नेर्या – देवाचा दिवा, देवासाठी वापरण्यात येणारा दिवा
 • निधिश – खजिन्याचा देव, कुबेर असणारा
 • नमस्यू – नम्र असा, नेहमी नम्रपणाने वागणारा व्यक्ती
 • नमिष – विष्णू देवाचे एक नाव
 • निर्मय – मूळ स्वरूपातील, शुद्ध न करता घेतलेले
 • निर्जित – मिळवलेले, प्राप्त केलेली गोष्ट
 • निर्मत – उगवणारा, सूर्य
 • निर्वल – पवित्र, पवित्रता
 • नैषध – निषधाचा राजा असणारा
 • निश्चल – अतिशय शांत व्यक्ती
 • निश्चय – एखाद्या गोष्टीबाबत ठाम ठरवणे
 • निहंत – कधीही हार न पत्करणारा
 • नृसिंह – देवाचे एक नाव, दत्ताचा अवतार
 • निशिकार – चंद्राचा प्रकाश, चंद्राचा किरण
 • नहुश – शेजारीसाठी संस्कृतमधील एक शब्द, शेजारी
 • नैरित – नैऋत्य दिशा, दक्षिण – पूर्वमधील दिशेतील भाग
 • निर्धार – एखादी गोष्ट मनाशी पक्की करणे
 • नरेंद्रनाथ – राजांचा राजा
 • नारायण – भगवान विष्णू
 • निष्कर्ष – निकाल, परिणाम
 • निघ्न – अयोध्यचा राजा, दयाळू, नम्र व्यक्ती
 • निलन – सुंदर, चंद्र
 • नैमिष – अंतरंगातील
 • नरेश – राजांचा राजा
 • नीलमणी – एक रत्न
 • नंदथू – आनंदी, उत्साही
 • नभ – आकाश, गगन

Also Read This
[200+] स अक्षरावरून मराठी मुलांची नावे । S Varun Mulanchi Nave

N Varun Mulanchi Unique Nave

 • निरांजन – पूर्ण चंद्राचा प्रकाश
 • निशित – मध्यरात्र
 • निश्वंत – महान
 • नागेश – सर्पांचा राजा ,नाग
 • निदान – एखाद्या गोष्टीबाबत सांगणे, योग्य माहिती असणे
 • नलेश – फुलांचा राजा असणारा
 • निलभ – निळे आकाश
 • नारद – देवर्षी
 • नकुलेश –
 • नंदगोपाल – श्रीकृष्णाचे वडील
 • नैतीक – नीतीला धरून असलेला
 • निलांबर – एक पक्षी
 • नल – एक राजा
 • नमित – नम्र असलेला
 • नवनाथ – नाथ संप्रदायातील नाथ
 • निर्मत – उगवणारा, सूर्य
 • निर्वल – पवित्र, पवित्रता
 • निशित – मध्यरात्र
 • निबोध – ज्ञान, बोध देणारा
 • निदर्शन – एखाद्याशी संलग्न असा
 • निध्रुव – नियमित, न ढळणारा
 • निरांजन – पूर्ण चंद्राचा प्रकाश
 • निर्भिक – न घाबरणारा, नीडर असा
 • निर्धार – एखादी गोष्ट मनाशी पक्की करणे
 • नेहम्य – देवाने खास निर्माण केलेला, दिसायला सुंदर
 • नेर्या – देवाचा दिवा, देवासाठी वापरण्यात येणारा दिवा
 • निधिश – खजिन्याचा देव, कुबेर
 • नलिनाक्ष – ज्याचे डोळे कमळासारखे आहेत असा
 • नमस्यू – नम्र असा, नेहमी नम्रपणाने वागणारा
 • नमिष – विष्णू देवाचे नाव
 • निर्वष – आनंदाची बाब
 • निरीष – कोणाचाही वचक नसणारा, कोणीही मालक नाही असा
 • निर्वेद – देवाकडून मिळालेले बक्षीस, देवाकडून मिळालेली भेट
 • निरोश – राग नसणारा, शांत
 • नयाज – अत्यंत शहाणा, हुशार
 • निदान – एखाद्या गोष्टीबाबत सांगणे, योग्य माहिती
 • न्यावन – पवित्र गोष्ट
 • निवान – पवित्रता, पवित्र गोष्ट
 • निर्माण – एखाद्या गोष्टीपासून तयार करणे, निर्मिती करणे
 • नीलज – कमळाचे फूल
 • नवकार – जैन लोकांचा महामंत्र
 • नकुल – पांडवापैकी एक
 • नंदीश – नंदाचा अंश
 • नदीश – सागर, समुद्र
 • नागेश – सर्पांचा राजा
 • नयन – डोळे
 • निलांजन – निळाशार, नीळ
 • नीलग्रीव्ह – शिवाचे नाव, भगवान शिव
 • निशार – कोमट कपडा
 • निशिल – रात्र, रात्रीचा प्रहर
 • निष्काम – स्वतःबद्दल विचार न करणारा
 • नरोत्तम – विष्णूचे नाव, उत्तम असा पुरूष
 • नरूण – नेता
 • नसत्य – अत्यंत दयाळू, करूण असा
 • नभास – आकाश, गगन
 • नकेश – चंद्र
 • नभिज – ब्रह्मदेवाचे नाव
 • नरोत्तम – पुरुषात उत्तम असा
 • निवृत्ती – एक महान संत
 • निरुपेश – राजांचा राजा
 • निर्भय – कशालाही न भिणारा
 • निर्मोह – मोह नसलेला असा
 • नागेश – नागांचा राजा
 • निशांत – निसर्ग
 • नरेंद्रनाथ – राजांचा राजा
 • नेमीचंद –
 • नंद – आनंद, कृष्णाच्या वडिलांचे नाव
 • नेमिष – अंतरंगात झाकून पाहणारा, मनातील ओळखणारा व्यक्ती
 • निरीष – कोणाचाही वचक नसणारा, कोणीही मालक नाही असा
 • निलभ – चंद्र, चंद्राची कोर
 • निश्वर्थ – निःस्वार्थी, ज्याचा स्वार्थ नाही असा व्यक्ती
 • नागपाल –
 • निर्वाण – मुक्ती, एखाद्या गोष्टीतून मुक्त होणे
 • नित्यत्न – विष्णू देवाचे नाव, विष्णू
 • निवेद – वेदासह
 • नृप – राजा, प्रजेचा सेवक
 • नभान – सर्वांपेक्षा वेगळा, उत्कृष्ट असा
 • नागभूषण – भगवान शंकर
 • नामदेव – एक महान संत
 • निशानाथ – चंद्र
 • निकीत – महत्वाकांक्षा असलेला
 • निःशब्द – शब्दाशिवाय, शब्दाची गरज न भासणारा व्यक्ती
 • निसिमन – मोठा, महान, भव्य
 • निरोश – राग नसणारा, शांत माणूस
 • निर्भिक – न घाबरणारा, नीडर असा व्यक्ती
 • नर्मद – आनंद घेऊन येणारा
 • निर्मन्यू – रागापासून मुक्त असा व्यक्ती
 • निवृत्ती – जगापासून अलिप्त असणारा, एखाद्या गोष्टीपासून दूर जाणे
 • निस्सार – एखाद्या गोष्टीसाठी मनापासून झोकून देणे

Also Read This
[250+] क अक्षरावरून मुलांची नावे | K Varun Mulanchi Nave Marathi

N Varun Mulanchi Nave 2024

 • निलांबर – एक पक्षी
 • नंदन – आनंद देणारा
 • निकेतन – नियम करणारा राजा
 • नरोत्तम – विष्णूचे नाव, उत्तम असा पुरूष
 • नरूण – नेता
 • नैतिक – नीतीमत्ता असणारा, खऱ्याच्या वाटेवर चालणारा
 • नितीक – न्याय देणारा, योग्य न्याय करणारा असा
 • निरीक्ष – लोकांचे योग्य निरीक्षण करणारा
 • निहार – धुके
 • निहाल – संतुष्ट असणारा, समाधानी
 • निकेत – घर
 • नितीश – न्यायदेवता, न्यायाने जगणारा
 • नित्यत्न – विष्णू देवाचे नाव, विष्णू
 • निवेद – वेदासह
 • निभर्ता – अत्यंत गुणी, विनम्र असा
 • निद्रा – झोप
 • निर्जित – मिळवलेले, प्राप्त केलेली गोष्ट
 • नागेंद्र – सर्पांचा राजा
 • नैमिष – अंतरंगातील
 • नक्ष – चंद्र
 • नगेंद्र – पर्वताचा राजा
 • नीलकंठ – भगवान शंकर
 • निस्सीम – सीमा नसलेला
 • नरेन – राजा, भूपती
 • निगम – निश्चय
 • नंदकुमार –
 • निपुण – तज्ज्ञ, एखाद्या गोष्टीमध्ये उत्कृष्ट असणारा व्यक्ती
 • नाथ –
 • नवीन – आधुनिक
 • नदीन – सागर, समुद्र
 • निशोक – आनंदी, उत्साही
 • नक्ष – चंद्र
 • नमन – नमस्कार, झुकणे
 • निशिकांत – चंद्र
 • निदिश – संपत्ती देणारा, गणपतीचे नाव
 • नरसी – संत, संतात्मा
 • नेहान – आकर्षक व्यक्ती
 • निध्रुव – नियमित, न ढळणारा
 • नवीनचंद्र –
 • नागराज – सर्पांचा राजा
 • निरेक – उत्तम, उत्कृष्ट
 • निरीझर – पाण्याने भरलेला, वाहणारा
 • निर्झर – झुळझुळ, पाण्याने वाहणारा
 • निवान – पवित्रता, पवित्र गोष्ट
 • नयाज – अत्यंत शहाणा, हुशार व्यक्ती
 • निभर्ता – अत्यंत गुणी, विनम्र असा
 • निद्रा – झोप
 • नभ्य – शिवाचे एक नाव, शंकराचा अंश असणारा
 • नंदीश – नंदाचा अंश असणारा
 • निर्मोह – मोह नसलेला असा
 • निर्भय – कशालाही न भिणारा
 • नागेंद्र – सर्पांचा राजा
 • निम्रित – पांडवपुत्र सहदेवचा मुलगा, नम्र असा
 • नंदू –
 • नितीन –
 • नीरव – शांतता, शांत व्यक्ती
 • नुपूर – पैंजण, पायातील पैंजण
 • निहार – दव
 • नटराज –
 • नटवरलाल –
 • नीरव – शांत असलेला
 • नवनीत – सारांश
 • नभ – आकाश
 • नमन – नमस्कार, झुकणे
 • नितीश – देव
 • नृपेंद्र – राजांचा राजा
 • निश्वंत – महान
 • निष्क्लेष – सर्व त्रासापासून मुक्त
 • नभोरूप – आभाळाप्रमाणे असणारा, आकाशाप्रमाणे
 • नमहा – आदर, मंत्र
 • नंदवर्धन – महावीर देवाच्या भावाचे नाव
 • नरोत्तम – उत्तम पुरूष
 • नसिह – सल्लागार
 • नवल – आश्चर्य, आश्चर्यकारक असा
 • नदीन – सागर, समुद्र
 • नृसिंह – देवाचे नाव, दत्ताचा अवतार
 • नबेंदू – चंद्राचा अंश
 • नभीत – कोणालाही न घाबरणारा असा
 • निरुपम – उपमा नसलेला
 • नृसिंह – नरसिंह
 • निश्चल – एक जागी स्थिर असलेला
 • नृपेन – राजा
 • निरूपम – तुलना न करता येण्यासारखा, अतुलनात्मक
 • निर्वष – आनंदाची बाब
 • निमिष –
 • निर्माण – एखाद्या गोष्टीपासून तयार करणे,
 • नरोत्तम – उत्तम पुरूष असा
 • नागेश्वर – एक राजा, भगवान शंकर
 • नवनीत – प्रत्येक गोष्टीत आनंद घेणारा
 • नयन – डोळे
 • निर्मित – निर्माण करणे
 • निलन – सुंदर, चंद्र
 • निःशब्द – शब्दाशिवाय, शब्दाची गरज न भासणारा
 • निसिमन – मोठा, महान, भव्य
 • नभ – आकाश, गगन
 • नील – निळा रंग, निळाशार
 • नागार्जुन – सापांमधील सर्वात मोठा योद्धा
 • नचिकेत – जुन्या ऋषीचे नाव
 • नंदीप – आरोग्याची देवता
 • नृपध – राजाचा पाय
 • निशिकार – चंद्राचा प्रकाश, चंद्राचा किरण
 • निलाद्री – निलगिरीचा पर्वत
 • नृदेव – सामान्य माणसांमधील राजा व्यक्ती
 • नवतेज – नवा प्रकाश, तेज
 • नेहांत – प्रेमाबद्दल आकर्षण वाटणारा
 • निरामय – अतिशय शुद्ध, शुद्धता
 • निसर्ग – जग, जगातील फळंफुले, झाडे
 • निषाद – गाण्यातील सूर
 • निदिश – संपत्ती देणारा, गणपतीचे नाव
 • निनाद – आवाज
 • नृपेन – राजा
 • नागपाल –
 • निलांजन – निळाशार, नीळ
 • निष्क्लेष – सर्व त्रासापासून मुक्त
 • निगम – निश्चय
 • निलज – जलचर
 • निसर्ग – जग, जगातील फळंफुले, झाडे
 • निषाद – गाण्यातील सूर
 • नलीन – पाणी
 • नबेंदू – चंद्राचा अंश असलेला
 • निराद – पाण्याचा ढग
 • निबल – धनुष्य
 • निनाद – आवाज
 • नगेंद्र – पर्वताचा राजा
 • निकेतन – नियम करणारा राजा
 • निस्सीम – अमर्याद, भक्ती असणारा
 • निलभ – चंद्र, चंद्राची कोर
 • निक्षय – निक्षून सांगणे, ठाम मत असणे
 • नक्षत्र – आकाशातील ग्रह, ताऱ्यांप्रमाणे असणारे
 • नेमिष – अंतरंगात झाकून पाहणारा, मनातील ओळखणारा
 • निश्चय – एखाद्या गोष्टीबाबत ठाम ठरवणे
 • निर्मन्यू – रागापासून मुक्त असा
 • निलांजन – निळ्या डोळ्यांचा सुकुमार

Also Read This
[450+] प अक्षरावरून मराठी मुलांची Best नावे | P Varun Mulanchi Nave

न वरून मुलांची दोन अक्षरी नावे

 • नंद – आनंद, कृष्णाच्या वडिलांचे नाव
 • नंबी – आत्मविश्वासू
 • नंद – कृष्णाचे पालनकर्ता
 • नीर – पाणी, जल
 • नृप – राजा, प्रजेचा सेवक
 • निघ्न – अयोध्यचा राजा, दयाळू, नम्र
 • नीर – पाणी, जल
 • नंबी – आत्मविश्वासू व्यक्ती
 • नील – निळा रंग, निळाशार
 • नल – एक राजा
 • नेर्या – देवाचा दिवा, देवासाठी वापरण्यात येणारा दिवा
 • नंद – आनंद, कृष्णाच्या वडिलांचे नाव
 • नृप – राजा, प्रजेचा सेवक
 • नाथ –
 • नक्ष – चंद्र
 • नभ्य – शिवाचे एक नाव, शंकराचा अंश असणारा
 • नंदू –
 • नभ – आकाश, गगन
 • नील – निळा रंग, निळाशार

समारोप

तर मित्रांनो, न वरून मुलांच्या सुंदर, युनिक नावांची यादी देण्याचा आम्ही येथे पुरेपूर प्रयत्न केला आहे. आम्हाला नक्कीच अपेक्षा आहे कि या यादीतून तुम्हाला तुमच्या बाळासाठी साजेसे असे सुंदर नाव शोधण्यास नक्कीच मदत होईल. येथे आम्ही जवळपास सर्वोत्तम 400+ नावे दिलेली आहेत. यातून तुम्ही सुंदर नाव नक्कीच शोधू शकता.

हि नावांची यादी जर तुम्हाला आवडली असेल तर आपल्या मित्र-मैत्रिणी, नातेवाईक यांना अवश्य शेअर करा. जेणेकरून जर त्यांना या माहितीची गरज असेल तर त्यांनाही या माहितीचा फायदा होईल. याच प्रकारच्या दर्जेदार माहितीसाठी वेळोवेळी www.HindiMarathi.com या ब्लॉगला अवश्य भेट द्या.

जर याव्यतिरिक्तही काही नावे असतील जी तुम्हाला माहिती आहेत तर ती नावे तुम्ही खाली कमेंट बॉक्समध्ये नक्की टाईप करा. आम्ही ते वेळोवेळी नक्की अद्ययावत (Update) करू.

Was this helpful?
YesNo

Leave a Reply